sorry1045 Namavali | Hanuman Namavali | 108 Names of Hanuman

Hanuman Ji Namavali

हनुमानजी के पवित्र नाम

ॐ हनुमते नमः

ॐ श्रीप्रदाय नमः

ॐ वायुपुत्राय नमः

ॐ अजराय नमः

ॐ अमृत्याय नमः

ॐ मारुतात्मजाय नमः

ॐ वीरा वीराय नमः

ॐ ग्रामवासाय नमः

ॐ जनाश्रयदाय नमः

ॐ रुद्राय नमः

ॐ अनागाय नमः

ॐ धनदायाय नमः

ॐ अकायाय नमः

ॐ वीरये नमः

ॐ वाग्मिने नमः

ॐ पिंगाक्षाय नमः

ॐ वरदाये नमः

ॐ सीता शोकविनाशनाय नमः

ॐ रक्तावाससे नमः

ॐ शिवाय नमः

ॐ निधिपतये नमः

ॐ मुनाय नमः

ॐ शर्वाय नमः

ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः

ॐ रसाधराय नमः

ॐ पिंगकैशाय नमः

ॐ पिंगरोमने नमः

ॐ श्रुतिगम्याय नमः

ॐ सनातनाय नमः

ॐ पराय नमः

ॐ अव्यक्ताय नमः

ॐ अनादाय नमः

ॐ भगवते नमः

ॐ दैव्याय नमः

ॐ विश्वहेतवे नमः

ॐ निराश्रयाय नमः

ॐ आरोग्यकारते नमः

ॐ विश्वेश्वाय नमः

ॐ विश्वनायकाय नमः

ॐ हरिश्वराय नमः

ॐ विश्वमूर्तये नमः

ॐ विश्वकाराय नमः

ॐ विषडाय नमः

ॐ विश्वात्मनाय नमः

ॐ विश्वाहाराय नमः

ॐ राव्याय नमः

ॐ विश्वचेशलाय नमः

ॐ विश्वसेवाय नमः

ॐ विश्वाय नमः

ॐ विश्वगम्याय नमः

ॐ विश्वाध्ययाय नमः

ॐ बालाय नमः

ॐ वृद्धाध्येय नमः

ॐ युवाय नमः

ॐ कलाधराय नमः

ॐ प्लावंगमय नमः

ॐ कपिशेषताय नमः

ॐ विडयाय नमः

ॐ ज्येष्ठाय नमः

ॐ तटवाय नमः

ॐ वनचराय नमः

ॐ तत्वगामय नमः

ॐ सखये नमः

ॐ अजाय नमः

ॐ अंजनीसूताय नमः

ॐ अवायगराय नमः

ॐ भार्गाय नमः

ॐ रामाय नमः

ॐ रामभक्ताय नमः

ॐ कल्याणाय नमः

ॐ प्रकृतिस्थितिराय नमः

ॐ विश्वंभाराय नमः

ॐ ग्रामासवंताय नमः

ॐ धराधराय नमः

ॐ भुरलोकाय नमः

ॐ स्वर्गालोकाय नमः

ॐ महालोकाय नमः

ॐ जनलोकाय नमः

ॐ तापसे नमः

ॐ अव्यायाय नमः

ॐ सत्याय नमः

ॐ ओंकार जन्माय नमः

ॐ प्राणवायेय नमः

ॐ व्यापकाय नमः

ॐ अमलाय नमः

ॐ शिवधर्मा-प्रतिष्ताय नमः

ॐ रामेशत्राताय नमः

ॐ फाल्गुनप्रियाय नमः

ॐ राक्षोधनाय नमः

ॐ पंदारिकाक्षायाय नमः

ॐ दिवाकाराय नमः

ॐ समप्रभाय नमः

ॐ द्रोणहर्ताय नमः

ॐ शक्ति राक्षसाय नमः

ॐ गोसपदिकृतिसाय नमः

ॐ वारिशाय नमः

ॐ पूर्णकमाय नमः

ॐ धरा दिपाय नमः

ॐ शक्ति राक्षसाय नमः

ॐ मारकाय नमः

ॐ रामदूताय नमः

ॐ कृष्णाय नमः

ॐ शरणागतवत्सलाय नमः

ॐ जानकीपराणदाताय नमः

ॐ रक्षप्राणहारकाय नमः

ॐ पूर्णाय नमः

ॐ पितावाससेय नमः

ॐ देवाय नमः

©JaiHanumanBhakti